Uwaga rekrutacja

Uwaga rekrutacja

Akademicka Bajkowa Kraina – Rządowy projekt „Maluch”

Nasze placówki obejmują opieką dzieci pracowników naukowych oraz studentów Śląskiego Uniwersytetu Medycznego oraz Śląskiej Wyższej Szkoły Zarządzania im. Gen. Jerzego Ziętka w Katowicach.
W wyniku porozumienia pomiędzy Uczelniami a Bajkową Krainą dysponujemy 60-oma miejscami w żłobku dla dzieci.
Informujemy iż nasze placówki stale biorą udział w projektach współfinansowanych w ramach EFS oraz Rządowym Projekcie Maluch, co umożliwia znaczne obniżenie opłaty za opiekę nad dzieckiem. Ponadto poza projektami istnieje możliwość skorzystania z dofinansowania przekazywanego przez Urząd Miasta w Katowicach i Chorzowie.

Dzieci uczęszczające do naszych placówek objęte są kompleksową opieką pedagogiczną oraz psychologiczną. W swojej pracy z dziećmi bazujemy na metodach; m.in.: ruchu rozwijającego Weroniki Sherborne, choreoterapii, arteterapii, które pozwalają zapewnić wszechstronny rozwój dziecka. Ściśle współpracujemy z Instytutem Komeńskiego z Warszawy który stał się naszym merytorycznym oraz programowym opiekunem. Polegając na wieloletnim doświadczeniu psychologów oraz pedagogów Instytutu wspieramy dzieci w harmonijnym oraz wszechstronnym rozwoju.