Uwaga rekrutacja

Uwaga rekrutacja

BAJKOWA KRAINA for business

BAJKOWA KRAINA FOR BUSINESS

We would like to invite you to be a partner in our mission :  We want to make sure that children receive the best care while their parents menage to be successful also in their workplaces.
We provide flexible hours and full -day care  for children up from 6 weeks  to 6 years old an we would like to offer you a place for your worker’s children. You may also take part in one of our projects that empower men and woman to achieve better work/life balance.
The scope of cooperation in defined individually and always corresponds with our partner’s needs.

We offer: full-day care for your worker’s children in one of our nurseries or kindergartens located in Katowice and Chorzów.
Day-care for children with disabilities which include therapy, activities with specialist and consultations for parents partnership agreement between your Business and our day-care center
Every year we apply for EU or governmental funds which help parents to lower the cost. All of our  nurseries and kindergartens take part in a local program for parents which allows citizens of Katowice and Chorzów to participate only in 50% of a tuition cost.

Children and families who attend to one of our childcare centers may contact one of our specialists and take part in speech therapy, psychological consultations,  workshops of creative development, occasional meetings, concerts and theater spectacles.  In our everyday work we use a number of different methods and pedagogical approaches in order to find the best solution for an individual child such as Sherborne Developmental Movement, choreotherapy,art therapy and other.. Our long term cooperation with external experts like those from Instytut Komeńskiego from Warsaw enable us to find the best way fro development.
Being a partner in programs that support your workers in work/life balance may also bring great benefit for the company itself as it create positive image and supports your best workers who are also parents.

Please contact us

Bajkowa Kraina for business

OFERTA DLA PRACODAWCÓW
Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą umożliwiającą godzenie ról zawodowych i rodzicielskich osób zatrudnionych oraz powracających do pracy.
Nasza propozycja obejmuje zapewnienie opieki nad Dziećmi Waszych Pracowników ( w wieku od 20 tygodni do 6 lat) oraz skorzystania z możliwości jaką dają nam projekty wspierające godzenie ról zawodowych oraz osobistych.

Współpraca może mieć wielopłaszczyznowy charakter, w ramach którego oferujemy:
– przedstawienie możliwości Rodzicom pozostawienia ich Dzieci w Żłobku oraz Przedszkolu z oddziałami integracyjnymi w Chorzowie oraz Katowicach,
– porozumienie o współpracy w ramach opieki nad Dzieckiem pomiędzy Państwa Przedsiębiorstwem a Przyzakładowym żłobkiem i przedszkolem Bajkowa Kraina,
Informujemy iż nasze placówki stale biorą udział w projektach współfinansowanych w ramach EFS oraz Rządowym Projekcie Maluch, co umożliwia znaczne obniżenie opłaty za opiekę nad dzieckiem. Ponadto poza projektami istnieje możliwość skorzystania z dofinansowania przekazywanego przez Urząd Miasta w Katowicach i Chorzowie.

Dzieci uczęszczające do naszych placówek objęte są kompleksową opieką pedagogiczną oraz psychologiczną. W swojej pracy z dziećmi bazujemy na metodach; m.in.: ruchu rozwijającego Weroniki Sherborne, choreoterapii, arteterapii, które pozwalają zapewni wszechstronny rozwój dziecka. Ściśle współpracujemy z Instytutem Komeńskiego z Warszawy który stał się naszym merytorycznym oraz programowym opiekunem. Polegając na wieloletnim doświadczeniu psychologów oraz pedagogów Instytutu wspieramy dzieci w harmonijnym oraz wszechstronnym rozwoju.
Udział w projekcie pozytywnie wpływa na wizerunek firmy w sferze wspierania oraz godzenia ról rodzicielskich Państwa Pracowników.

Zapraszamy do kontaktu