Uwaga rekrutacja

Uwaga rekrutacja

Misja

  • Towarzyszenie dzieciom w harmonijnym oraz wszechstronnym rozwoju
  • Pomoc oraz wsparcie rodziców poprzez działania poradni psychologiczno – pedagogicznej
  • Pomoc rodzicom w powrocie na rynek pracy poprzez uczestnictwo w szerokiej ofercie projektów skierowanych do pracodawców oraz uczelni wyższych