Uwaga rekrutacja

Uwaga rekrutacja

O nas

Naszą działalność rozpoczęliśmy w 2010 roku. Dzieci uczęszczające do naszych placówek objęte są kompleksową opieką pedagogiczną oraz psychologiczną. Opiekunowie bazują na wielu metodach pracy z dziećmi m.in. metodzie ruchu rozwijającego Weroniki Sherborne, choreoterapii, arteterapii, które pozwalają zapewnić wszechstronny rozwój dziecka.

Dzieci objęte są programem na który składają się bloki przyrodniczy, społeczno-emocjonalny, techniczny, artystyczno-manualny, matematyczny, wiedzy o świecie, rozwijające określone umiejętności dziecka.