Uwaga rekrutacja

Uwaga rekrutacja

Projekty i współpraca

OFERTA DLA PRACODAWCÓW
BAJKOWA KRAINA FOR BUSINESS (click and visit english version)

Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą umożliwiającą godzenie ról zawodowych i rodzicielskich osób zatrudnionych oraz powracających do pracy.

Nasza propozycja obejmuje zapewnienie opieki nad Dziećmi Waszych Pracowników ( w wieku od 20 tygodni do 6 lat) oraz skorzystania z możliwości jaką dają nam projekty wspierające godzenie ról zawodowych oraz osobistych.

Współpraca może mieć wielopłaszczyznowy charakter, w ramach którego oferujemy:
przedstawienie możliwości Rodzicom pozostawienia ich Dzieci w Żłobku oraz Przedszkolu z oddziałami integracyjnymi w Chorzowie oraz Katowicach,
– porozumienie o współpracy w ramach opieki nad Dzieckiem pomiędzy Państwa Przedsiębiorstwem a Przyzakładowym żłobkiem i przedszkolem Bajkowa Kraina,
Informujemy iż nasze placówki stale biorą udział w projektach współfinansowanych w ramach EFS oraz Rządowym Projekcie Maluch, co umożliwia znaczne obniżenie opłaty za opiekę nad dzieckiem. Ponadto poza projektami istnieje możliwość skorzystania z dofinansowania przekazywanego przez Urząd Miasta w Katowicach i Chorzowie.
Dzieci uczęszczające do naszych placówek objęte są kompleksową opieką pedagogiczną oraz psychologiczną. W swojej pracy z dziećmi bazujemy na metodach; m.in.: ruchu rozwijającego Weroniki Sherborne, choreoterapii, arteterapii, które pozwalają zapewnić wszechstronny rozwój dziecka. Ściśle współpracujemy z Instytutem Komeńskiego z Warszawy który stał się naszym merytorycznym oraz programowym opiekunem. Polegając na wieloletnim doświadczeniu psychologów oraz pedagogów Instytutu wspieramy dzieci w harmonijnym oraz wszechstronnym rozwoju.
Udział w projekcie pozytywnie wpływa na wizerunek firmy w sferze wspierania oraz godzenia ról rodzicielskich Państwa Pracowników.

Zapraszamy do kontaktu