Uwaga rekrutacja

Uwaga rekrutacja

Przedszkole

Dzieci uczęszczające do naszych placówek objęte są kompleksową opieką pedagogiczną oraz psychologiczną. Opiekunowie bazują na wielu metodach pracy z dziećmi m.in. metodzie ruchu rozwijającego Weroniki Sherborne, choreoterapii, arteterapii, które pozwalają zapewnić wszechstronny rozwój dziecka.
Dzieci objęte są programem na który składają się bloki przyrodniczy, społeczno-emocjonalny, techniczny, artystyczno-manualny, matematyczny, wiedzy o świecie, rozwijające określone umiejętności dziecka.
Ponadto od stycznia 2013 roku w ramach projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego współpracujemy z Instytutem Komeńskiego z Warszawy, który stał się naszym merytorycznym oraz programowym opiekunem. Polegając na wieloletnim doświadczeniu psychologów oraz pedagogów Instytutu wspieramy Wasze pociechy w harmonijnym oraz wszechstronnym rozwoju.